Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Chauffeursdiensten Westerkwartier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Chauffeursdiensten Westerkwartier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Chauffeursdiensten Westerkwartier verstrekt.

Chauffeursdiensten Westerkwartier kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Chauffeursdiensten Westerkwartier gegevens nodig heeft:

Chauffeursdiensten Westerkwartier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Chauffeursdiensten Westerkwartier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Chauffeursdiensten Westerkwartier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Chauffeursdiensten Westerkwartier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Chauffeursdiensten Westerkwartier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chauffeursdiensten Westerkwartier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bobleek.nl. Chauffeursdiensten Westerkwartier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Chauffeursdiensten Westerkwartier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chauffeursdiensten Westerkwartier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Chauffeursdiensten Westerkwartier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Chauffeursdiensten Westerkwartier op via info@bobleek.nl

Chauffeursdiensten Westerkwartier is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 176, 9350 AD Leek
Vestigingsadres: Oldenoert 34-11, 9351 KP Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60310081
Telefoon: 06 - 31 51 65 00
E-mailadres: info@bobleek.nl

Contact & vragen

Heeft u vragen? Of wilt u contact?
Wij zijn bereikbaar op  06 - 31 51 65 00.
Of stel uw vraag, dan bellen we u graag terug.